CROSS VATRUS 2020
Day 1
22.05
Day 2
23.05
Day 3
24.05
Day 4
25.05
Day 5
26.05
Day 6
27.05
Day 7
28.05
Day 8
29.05
Day 9
30.05
Day 10
31.05
15:00 UTC
UUDDUWGG
Moscow Domodedovo
↑18:00 LMT
~ 2 hours 30 minitesNizniy Novgorod (Strigino)
↓21:00 LMT
SAMIK T577 UB P176 NAMUL T564 PAKLI G103 ODEKO
Scenery
Charts
Minima
Briefing
Airport, details FS9 FSX P3Dv2 P3Dv3 P3Dv4 XPlane
Domodedovo, freeware